Allmänt

150 kvm2 spelkultur i hjärtat av Hallstahammar

Shadowplayers Spelförening har sedan 1992 funnits i Hallstahammar och spelat spel. Idag har vi 150 kvm lokal i källaren på Hallstaparken och det finns mängder av material för utlåning. Föreningen strävar alltid efter att så många som möjligt ska kunna delta. Därför har vi låga medlemsavgifter, men också allt som behövs oavsett spel. Möjligheten att spela ska inte avgöras av din plånbok!

Vilka spel som är aktiva för tillfället varierar, eftersom att vi är en väldigt medlemsstyrd förening. Något år är det någon som börjar hålla brädspelsträffar och inom kort spelar alla brädspel. Nästa år får Magic sig en uppsving. De som spelar där nere hoppar mellan olika aktiviteter och du har stor möjlighet att påverka att just ditt favoritspel blir något för alla.

Ambitionen är att ha Öppet hus där allmänheten och medlemmar är välkomna varje lördag. Vi har sagt att det är okej att besöka och delta ungefär 3 gånger innan du förväntas bli medlem. Utöver detta sker också andra spontana aktiviteter planerade av medlemmarna. Som medlem har du stora möjligheter att hålla i de träffar du vill och alla verksamhet som sker, görs av gemensamma ansträngningar. Mycket av den spontana planeringen sker på vår Discordserver

Föreningen är medlem i Sverok – Spelhobbyförbundet som samlar spelföreningar i Sverige med ungdomsfokus. 

Föreningens uppbyggnad

Shadowplayers Spelförening är en demokratisk allmännyttig förening vars syfte är att främja spelverksamhet i Hallstahammar. Årsmötet fattar de stora besluten, som vad som ska hända, vad det får kosta och vilka som ska bli valda till styrelsen som har ansvaret mellan årsmöten. Alla medlemmar har var sin röst på årsmötet.

Styrelsen träffas var sjätte vecka med uppehåll över sommaren. Datum finns alltid i kalendern. Som medlem är du välkommen att lyssna och delta i diskussionerna, men det är bara styrelsen som får rösta. Du får även komma med förslag till styrelsemöten som styrelsen sedan röstar om.

Du hittar alla protokoll från styrelsemöten och årsmöten här.