Partnerskap

150 kvm2 spelkultur i hjärtat av Hallstahammar

Bli partner idag!

Säkerställ att ditt företag bidrar till en meningsfull fritidssysselsättning för unga i Hallstahammar genom att ingå partnerskap med Shadowplayers Spelförening!

Vad partnerskapet innebär kommer vi överens om tillsammans! Vill ni kanske att vi:

  • ska spela rollspel med er som en teambuildingaktivitet?
  • anordna en spelkväll för personalen med tillgång till våra välutrustade lokaler?
  • sätta upp skyltar i lokalen eller sprida budskap i våra sociala kanaler?
  • “bara” tar emot ett ekonomiskt bidrag och genom vår verksamhet bidrar till ett bättre lokalsamhälle?

Oavsett hur vi utformar partnerskapet är det viktigt för oss att det blir en win-win för både föreningen och företaget.

Snabbfakta:

  • 106 medlemmar i åldern 6-18 år, totalt 139 medlemmar(2023), vilket gör oss till Hallstahammars sjunde största förening sett till antalet ungdomsmedlemmar och största utanför idrotten.
  • Egen lokal som på helt ideell basis fungerar som en extra fritidsgård på lördagar, när kommunens är stängda. Aktiviteter 2-5 dagar i veckan.
  • Social samvaro, framförallt för ungdomar som inte hittar gemenskap i idrottens kultur.
  • Medlemskapet är gratis för alla 20 år eller yngre och det går att delta i alla verksamheter utan att behöva betala någonting! Det innebär att alla är välkomna oavsett ekonomiska förutsättningar.
  • En demokratiskt styrd ideell förening där alla medlemmar är med både i beslutande och genomförande, oavsett ålder. Vi tror på alla individers förmåga och möjlighet att bidra.

Vår vision

I dagsläget håller vi till i källaren på Folkets Hus. Det är en lokal som fungerat väl under lång tid, men den har sina begränsningar. Dels delar vi utrymme med en pokerförening och våra verksamheter kan blandas samman, dels är vi anonymt belägna.

De senaste åren har vi dubblerat våra medlemstal flera gånger om och vet att det finns stort intresse och stor potential i vår verksamhet. Därför vill vi nu ta oss till centrum. Där finns möjligheterna att bli en samlingsplats för unga som gamla och föra spelandet närmare ännu fler! Vi tror också att vi kan få fler att söka sig hemifrån för att spela tillsammans, istället för att fastna i en digital samvaro.

Detta innebär en ökning av våra fasta omkostnader och vi vill nu bygga en bredare finansiering som blir långsiktigt hållbar. Vi har redan nått långt och har diversifierat och ökat våra intäkter. Nästa steg blir att hitta gemenskap med det lokala näringslivet.

Nuvarande partnerskap


Sedan 2022 har vi ingått i ett partnerskap med Hallstahem där båda parter främjat varandras målsättningar. Shadowplayers har bidragit med verksamhet och innehåll på Summer Camp som Hallstahem anordnar för boende och Hallstahem har bidragit ekonomiskt till Shadowplayers verksamhet. Utöver det har vi haft en dialog där små mikrosamarbeten uppstått längs vägen, som att sprida varandras budskap i sociala medier.

“Samarbetet med Shadowplayers Spelförening har fungerat exemplariskt. De har varit delaktiga i vår Summer Camp enligt överenskommelse och har en ambitiös verksamhet som inkluderar alla – oavsett ålder, kön eller ursprung.”

Lina, Hallstahem

Sedan 2023 har vi ett partnerskap med TR33D som kan allt som har med 3D-printing att göra! Shadowplayers bidrar med synlighet och TR33D bidrar ekonomiskt och med material till verksamheten.

Sedan 2024 ingår vi i ICA Matkassens koncept där kunder som självskannar har möjligheten att skänka 1 % av sin köpesumma till utvalda föreningar. Vi deltar även i olika event och arbetar med ömsesidig marknadsföring.