Styrdokument

150 kvm2 spelkultur i hjärtat av Hallstahammar

Föreningens verksamhet utgår från en rad olika styrdokument och våra stadgar. Här hittar du dem!

Stadgar
Stadgarna är föreningens övergripande regelverk och står över allt annat.

Styrdokument för Likabehandling
Detta är vårt ställningstagande kring hur vi behandlar varandra samt hur vi hanterar om det förekommer trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling.

Styrdokument för hyllkonsulatet
Hyllkonsulatet är den grupp som överser figurspelshyllorna och ansvarar för uthyrningen av dem.

Styrdokument för Droger och Alkohol
Föreningen följer svensk lagstiftning och vill etablera en trygg och nykter mötesplats för medlemmarna.