Revisor

150 kvm2 spelkultur i hjärtat av Hallstahammar

Föreningens revisor har i uppdrag att granska styrelsens arbete. Detta genom att gå igenom ekonomin och se till att den är korrekt, men också se till så att styrelsen inte fattar beslut som går emot årsmöte eller stadgar.

Joakim Fredriksson
Revisor